زبان آلمانی

میزان سختی زبان آلمانی

آیا یادگیری زبان آلمانی سخت است ؟ چقدر زمان برای یادگیری زبان آلمانی نیاز داریم ؟ زبان آلمانی، به عنوان یکی از زبان‌های اروپایی، یک سابقه و تاریخچه غنی دارد و به عنوان زبان رسمی آلمان، اتریش، سوئیس و بسیاری از کشورهای دیگر به کار می‌رود. اما آیا زبان آلمانی سخت است؟ در این مقاله،