چرا زبان یاد بگیریم

چرا زبان یاد بگیریم چرا زبان یاد بگیریم:زبان، دریچه‌ای به سوی دنیایی نو است. با هر زبانی که می‌آموزیم، دریچه‌ای جدید به سوی فرهنگ، تاریخ، تفکر و تجارب جدید گشوده می‌شود. گویی با هر زبان، کلیدِ قفلی جادویی را به دست می‌آوریم که ما را به دنیایی ناشناخته و شگفت‌انگیز راهنمایی می‌کند. اما فواید یادگیری