آوسبیلدونگ

آوسبیلدونگ

آوسبیلدونگ آوسبیلدونگ (Ausbuildung) یک مفهوم مهم و گسترده در جوامع آلمانی است که به آموزش و تحصیل اشاره دارد. سیستم آموزشی آلمان، با تأکید بر این، یکی از موفق‌ترین و معتبرترین سیستم‌های آموزشی جهان به شمار می‌رود. آکادمی تندیس پارس میتنواند در این زمینه اطلاعاتی به شما ارائه دهد. در آلمان، آوسبیلدونگ به دو بخش