دوره آمادگی آزمون(حضوری و آنلاین)

دوره آمادگی آزمون(حضوری و آنلاین) تمام زبان آموزانی که سطح مورد نظر را به اتمام میرساند باید آمادگی حضور در…

تومان500.000

دوره آموزش A2 (حضوری و آنلاین)

دوره آموزش آنلاین A2 (حضوری و آنلاین) زبان آموزان بعد از اتمام سطح A1 میتوانند در کلاس های سطح A2…

تومان400.000

دوره آموزش A1(حضوری و آنلاین)

توضیحات سطح A1 یکی از مهمترین و پایه ای ترین سطح های زبان آلمانی,سطح A1 میباشد. زبان آموزان در این…

تومان400.000

دوره آموزش C1 و C2 (حضوری و آنلاین)

دوره آموزش آنلاین C1 و C2 (حضوری و آنلاین) توضیحات سطح C1 و C2 این دو سطح شامل حرفه ای…

تومان400.000

دوره آموزشB1 (حضوری و آنلاین)

توضیحات سطح B1 زبان اموزان پس از اتمام موفق سطح A2 وارد سطح B1 میشوند. یکی از سطوح بسیار مهم…

تومان300.000

دوره آموزشB2 (حضوری و آنلاین)

دوره آموزش آنلاینB2 (حضوری و آنلاین) توضیحات سطح B2 زبان آموزان پس از اتمام موفق سطح B1 میتوانند وارد سطحB2…

تومان400.000

دوره زبان های تخصصی مشاغل(حضوری و آنلاین)

دوره زبان های تخصصی مشاغل(حضوری و آنلاین) طبیعتا افرادی که تا یک حد معمول و پیشرفته زبان آلمانی را یاد…

تومان500.000