تعیین سطح تندیس پارس

تعیین سطح مبتدی

اگر با الفبای زبان آلمانی آشنا هستی و میخوای ببینی چقدر یاد گرفتی این تعیین سطح مخصوص تو هست شروع کن ببین چقدر بلدی آلمانی....

تعیین سطح متوسط

اگه با مبانی زبان آلمانی آشنایی داری و فک میکنی به سر و گردن از بقیه بالاتری این آزمون رو بده تا ببینی چقدر بلدی آلمانی ....

تعیین سطح پیشرفته

اگه قصد مهاجرت داری و زبان رو تقریبا کامل بلدی و میخوای زبان ات رو بهتر کنی این آزمون تعیین سطح رو بده....