چطور یادگیری زبان آلمانی را شروع کنم؟

نوع یک

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

نوع دو

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

دیدگاهتان را بنویسید

این مقاله ها نیز شاید به دردتان بخورد .....

نویسنده : tandisnewsite

فهرست مطالب

متن سربرگ خود را وارد کنید

سلام برای شروع آزمون اطلاعات تو وارد کن تا بریم برای آزمون

فرم ثبت نام برای آزمون

فقط برای آزمون های تعیین سطح

نام کاربری خود را به انگلیسی وارد کنید.
یک ایمیل برای اطلاع رسانی وارد کنید( اختیاری)
رمز عبور
یک رمز عبور برای خود انتخاب کنید( میتوانید شماره تماس خود را به عنوان رمز انتخاب کنید )
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارسال مجدد گذرواژه یکبار مصرف (00:120)